Creating digital intelligence

מערכת בקרת מדיה מתקדמת לניהול ובקרה של קמפיינים באינטרנט

פלטפורמות הפרסום והשיווק משתכללות ללא הרף, אך הפקת דו"חות ביצועים מקיפים בדיגיטל היא משימה מורכבת: התחברות למערכות, התמחות ספציפית של אנשי צוות, איחוד תיוגים בזירות השונות, ניתוח Cross Platform, ריצה מתמדת אחר שיפורים, מדידה מול יעדים, שינויי ממשק, ועוד.

מערכת Media Revolution,מרכזת עבורך את כל הדו"חות במסך אחד, ומציגה תמונה מלאה בזמן-אמת של הנכסים הדיגיטלים שלך. Media Revolution מאפשרת לך להגדיר קטגוריות, מוצרים ושרותים, לאחד נתונים מערוצי פרסום לתמונה מלאה, לנתח ולעשות אופטימיזציה בקמפיינים בכל הפלטפורמות.

יתרונות המערכת

iocn4

תמונת מצב מלאה ונוחה לצרכי קבלת החלטות מיידיות

icon3

דיווח ביצועי כל מקורות המדיה על בסיס KPI’s רלבנטיים לארגון

iocn2

דוחות מאוחדים של כל מקורות המדיה הדיגיטלית

icon11

תמונות מצב בזמן אמת של כל הנכסים הדיגיטליים

המחשה ויזואלית של כל המידע הנדרש לצרכי קבלת החלטה מיידית

למידע נוסף וקבלת דמו השאירו פרטים: